adoptia

Itzuli

ADOPTATUTAKO NERABEEKIN TALDEKO INTERBENTZIOA

2017. urtean “Adopción en la adolescencia y la juventud” (Felix Loizaga) liburua argitaratu zen. Bertan gure kideak Alberto Rodriguez-ek eta Javier Múgicak, Adoptia zerbitzuko psikologoek, parte hartu zuten.

Hona hemen 19. kapitulua “Grupos Adoptia: del encuentro a la autoayuda con personas jóvenes adoptadas” aurkezten dizuegu. Bertan, Javier Mugikak, besteak beste, garatzen dugun taldeko esku-hartzearen garrantzia, taldeko testuinguruak adoptatutako nerabeei eskaintzen diena eta interbentzio estrategiak aipatzen dira.

Kapitulua irakurri ahal izateko: Múgica J. (2017). “Grupos Adoptia: del encuentro a la autoayuda con personas jóvenes adoptadas”. En Loizaga F. (Ed.), Adopción en la adolescencia y juventud (pp. 441-464). Bilbao: Mensajero.